Valmis karkassid

Valmis seotud armatuurkarkassid on varrastest või traatidest koosnevad tugevdatud betoonkonstruktsioonide eelvalmistatud elemendid, mis on eelnevalt kokku pandud kindla kujuga võrgustikusse või raami.

Need karkassid on ehitusplatsil lihtsasti paigaldatavad, kuna on juba enne tarnimist vastavalt spetsifikatsioonidele ja plaanidele valmis seotud. Karkasse saab tellida erinevatest armeerimismaterjalidest ning vastavalt e Karkassid võivad olla valmistatud erinevatest armeerimismaterjalidest ja kujundustest vastavalt eelprojektile, et täita kõik konstruktsioonile esitatud nõuded. 

Valmis seotud karkassid vähendavad oluliselt platsil kuluvat ehitusaega ning muudavad betooni valamise täpsemaks, mugavamaks ning ühtlasemaks.

Seotud karkassid leiavad kasutamist suurte ja keerukate betoonkonstruktsioonide puhul (sillad, tammid, kõrghooned), kus vajatakse suures koguses tugevdatud betoonelemente.